Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa har alltid ett relativt högt söktryck. Ibland kan det bli så att vi inte har möjlighet att ta emot er inom den tidsperiod som ni känner fungerar för er. 

 På 1177.se hittar ni mottagningar i Region Stockholm med första linjen uppdrag dit ni kan vända er:
1177.se Psykisk ohälsa

Öppettider Psykolog

Våra psykologer tar emot kl 8-16:30.

Väntetid varierar mellan 2-4 veckor.

 

Första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom

Våra psykologers arbetsuppgifter består i bedömning och behandling av barn och tonåringar 0–17 år som lider av lindrig till måttlig psykisk ohälsa.​
Lindrig – måttlig psykisk ohälsa kan exempelvis vara:​
  • Oro för ett barns utveckling​
  • Lättare nedstämdhet​
  • Oro/ångest, prestationsångest​
  • Lättare fobier: Hissfobi, djur/insektsfobi​
  • Sprutfobi / Fobi för sjukvård – OBS! Denna behandling behöver ett specifikt mål (tex ta ett vaccin) ges tillsammans med barnsjuksköterska​
  • Stöd till nyblivna föräldrar​
  • Relationssvårigheter mellan barn och föräldrar ​
  • Strategier och gränssättning vid barnfetma​

Givetvis sker även psykologbehandling enligt vad forskning och beprövad erfarenhet visat fungerat och i enlighet med de riktlinjer som finns uppsatta.

Det finns ingen undre eller övre gräns för antal besök, men om vårdbehovet är stort eller väldigt specifikt ska patienten remitteras vidare till lämplig instans (tex ätstörningsenhet, BUP, Maria Ungdom).

Psykolog och barnsjuksköterskor och barnläkare arbetar i team och många bedömningar och behandlingar görs tillsammans.