Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa har alltid ett relativt högt söktryck. Ibland kan det bli så att vi inte har möjlighet att ta emot er inom den tidsperiod som ni känner fungerar för er. 

 På 1177.se hittar ni mottagningar i Region Stockholm med första linjen uppdrag dit ni kan vända er:
1177.se Psykisk ohälsa

Öppettider Psykolog

Våra psykologer tar emot kl 8-16:30.

Väntetid varierar mellan 2-4 veckor.

 

Första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom

Våra psykologers arbetsuppgifter består i bedömning och behandling av barn och ungdomar 6–17 år som lider av lindrig till måttlig psykisk ohälsa samt även stöd till deras föräldrar.

Endast barn och ungdomar med kontakt hos våra läkare eller barnsjuksköterskor tas emot hos psykolog.  Även barn och ungdomar som genomgått utredning och fått diagnos ADHD/ADD har möjlighet att träffa psykolog vid psykisk ohälsa.

Kontakt med psykolog får du via din läkare eller sjuksköterska här, men du är även välkommen att själv ringa mottagningen och efterfråga kontakt.

Barn och ungdomar mellan 6-17 år som ej har pågående kontakt hänvisas till vårdcentral för bedömning/behandling av mild till måttlig psykisk ohälsa.

Barn 0-5 år och deras föräldrar hänvisas till s.k. Malinamottagningar.

Barn och ungdomar med måttlig till svår psykisk ohälsa tas emot av BUP. BUP En väg in nås på telefon 08-123 524 50

Är det ett akut läge på kvällar, nätter och helger så kontaktar ni BUP Akutenhet på telefon 08-123 669 00