Hitta till oss

Besöksadress

Idun Barnklinik Kungsholmen, Sankt Göransgatan 126, 9 trappor

Cykelparkering finns precis utanför byggnaden.

  • Nr 56 till hållplats S:t Görans sjukhus (stannar precis utanför)
  • Nr 1, 3 och 4 till hållplatsen Fridhemsplan
  • Nr 151 och 153 till Fridhemsplan
  • Blå linje till Stadshagen, uppgång Sankt Görans sjukhus
  • Blå linje till Fridhemsplan, uppgång Sankt Görans sjukhus (Mariebergsgatan),
  • Grön linje till Fridhemsplan, uppgång Drottningholmsvägen
  • Essingeleden söderifrån – tag av mot Stadshagen efter Fredhällstunneln, följ skylten mot Sankt Göran
  • Essingeleden norrifrån – tag av mot Stadshagen, följ skylten mot Sankt Göran

Handikapps-P-plats finns alldeles utanför huvudentrén.

Parkeringsplatser finns i anslutning till huvudentrén och även på närliggande Sankt Görans sjukhus och invid BUP Kungsholmen. På sjukhusområdet pågår dock omfattande byggnadsarbeten vilket påverkar möjligheten till parkering.

Vi rekommenderar dig som har möjlighet att använda alternativa färdmedel (buss eller tunnelbana, se ovan).