Fakta för vårdgivare

Fakta för vårdgivare

elektroniskt via Take Care till ”Idun Barnklinik Kungsholmen BUMM”
eller som pappersremiss till:

Idun Barnklinik Kungsholmen : NP-remiss!
Sankt Göransgatan 126, 9 tr
112 45 Stockholm

Märk kuvertet NP-remiss och lägg gärna pappersremissen i ett kuvert inuti ett annat kuvert.

NP-utredning: 0 månader

Barnmedicinsk bedömning: 0 månader

  • Pedagogisk beskrivning
  • Medicinsk bedömning (från skolsköterska eller skolläkare) med helhetsbeskrivning av problematiken, relevant medicinsk och social bakgrund
  • Kopia på BVC/SHV-journalen
  • Pedagogisk kartläggning –  Förskolebarn (ladda ner PDF) Skolbarn (ladda ner PDF)

När det gäller barn och ungdom med tidigare missbruksproblematik är det viktigt att veta att det är omöjligt att få ett pålitligt resultat av en NP-utredning under pågående missbruk. Därför görs dessa NP-utredningar av missbruksenhet som har möjlighet att ta prov för olika substanser under utredningens gång.

Om svårare psykiatrisk problematik eller autismfrågeställning hänvisas till BUP.