Fakta för vårdgivare

Fakta för vårdgivare

elektroniskt via Take Care till ”Idun Bumm Kungsholmen”
eller som pappersremiss till:

Idun Bumm Kungsholmen : NP-remiss!
Sankt Göransgatan 126, 9 tr
112 45 Stockholm

Märk kuvertet NP-remiss och lägg gärna pappersremissen i ett kuvert inuti ett annat kuvert.

NP-utredning: 3 månader*

Barnmedicinsk bedömning: 0-4 veckor

* Pga ett mycket snabbt ökat inflöde av remisser har vår väntetid stigit till 3 månader.

  • Pedagogisk beskrivning
  • Medicinsk bedömning (från skolsköterska eller skolläkare) med helhetsbeskrivning av problematiken, relevant medicinsk och social bakgrund
  • Kopia på BVC/SHV-journalen
  • Pedagogisk kartläggning –  Förskolebarn (ladda ner PDF) Skolbarn (ladda ner PDF)
  • Bakgrunden till stickrädslan
  • När stickrädslan debuterade
  • Beskrivning hur det gått vid tidigare vaccinationer/provtagning
  • Hur ni arbetat hos er för att hjälpa den stickrädda och hur dessa försök förlöpt
  • Målet/ Vad ni önskar hjälp med (vaccination eller provtagning).

När det gäller barn och ungdom med tidigare missbruksproblematik är det viktigt att veta att det är omöjligt att få ett pålitligt resultat av en NP-utredning under pågående missbruk. Därför görs dessa NP-utredningar av missbruksenhet som har möjlighet att ta prov för olika substanser under utredningens gång.

Barn födda 2013 och tidigare tas enligt regionbeslut emot på BUMM. 

Om svårare psykiatrisk problematik t.e.x hemmasittare eller autismfrågeställning hänvisas till BUP.

För närvarande kan vi tyvärr inte ta emot nya remisser för stickrädsla. När vi har möjlighet att ta emot dessa remisser igen kommer det att meddelas här.

 

KBT-behandling av stickrädsla sker med psykologer som är specialister på KBT av barn. Behandlingen sker i samverkan med våra barnsjuksköterskor.