Allergivaccination

När vanlig allergibehandling inte räcker till
Kontakta Idun Barnklinik Kungsholmen om du är intresserad!

Allergivaccination (AIT och SLIT)

I regel får ditt barn mycket mindre allergibesvär, både under själva behandlingen och många år efteråt, men behandlingen är lång och kräver att både ditt barn / din ungdom och ni som föräldrar är engagerade och villiga att följa behandlingen noga.

Tablettbehandling finns mot allergi mot gräs, björk och kvalster. Sprutbehandling finns mot gräs, björk, kvalster, hund, katt, bi och geting.

Vid behandling mot pollen är det viktigt att starta behandlingen flera månader innan pollensäsongen startar. Har ditt barn astma måste ditt barn vara välbehandlad i sin astma före start.

Idun Barnklinik startar tablettbehandling (SLIT) nu hösten/vinter 2020 och sprutbehandling (AIT) under nästa år (2021).

Hur går SLIT Till?

Ditt barn får en tablett varje dag under 3 år.
Allra första tabletten tas på Idun, sedan får ditt barn fortsätta behandlingen hemma.

Hur går AIT till?

Ditt barn får en spruta i veckan under 7-15 veckor.
Därefter får ditt barn en spruta ungefär varannan månad under 3-5 år.
Ditt barn måste stanna på Idun Barnklinik under 30 minuter efter varje spruta.

När är behandlingen olämplig?

Den som har cancer, är förkyld, har mycket kraftig allergi eller inte välbehandlad astma eller den som är gravid ska inte allergivaccineras.

Begreppsförklaring

Allergivaccination heter egentligen allergen immunterapi (AIT). Man skiljer på sprutbehandling (AIT) och tablettbehandling (SLIT). Tidigare kallades AIT för allergenspecifik immunterapi, ASIT.