ADD HOS BARN

Om ADD hos barn och ungdomar

Vi får många frågor om vad add är för något. Därför har vi svarat på de vanligaste frågorna.

Vilka är symptom på ADD hos barn?

ADD står för attention deficit disorder. Det innebär rätt och slätt att man har svårt att starta igång och när man väl gjort det har man svårt att bibehålla sin uppmärksamhet.

Symptom på ADD

Symptom eller tecken på add hos barn kan vara att barnet:

 • Har svårt att koncentrera sig
 • Ofta verkar disträ, dagdrömmer ofta, svävar iväg i tankar
 • Undviker mental ansträngning
 • Ofta glömmer läxor eller skolböcker
 • Har svårt att hålla ordning på sitt rum
 • Tappar bort saker oftare än andra barn
 • Råkar göra ogenomtänkta misstag
 • Har svårt att följa instruktioner i flera led
 • Tar lång tid på att klä på sig på morgonen
 • Verkar allmänt seg, sakna inre motor
 • Har svårt att hitta på saker med kompisar
 • Inte verkar lyssna när man pratar med barnet
 • Har svårt att planera själv

Vad är skillnaden mellan ADD och ADHD?

Många gånger när man pratar om koncentrationssvårigheter så tänker folk bara på adhd. När man har adhd har man svårt att bibehålla sin uppmärksamhet och man har ett stort rörelsebehov och är mer impulsiv. H:et står för ”hyperacitvity”. Man kan säga att add är som adhd utan H. Därför är barn med adhd mycket livliga, spralliga och påhittiga medan barnen med add uppfattas som sega och stillsamma. Den här skillnaden gör också att det är lättare att upptäcka adhd för omgivningen. Add är en diagnos som ofta hamnar i skymundan.

Adhd är vanligare hos pojkar och add är vanligare hos flickor, och för flickor tar det ungefär tre år längre tid innan de får sin diagnos.

Finns det medicin som hjälper mot ADD eller ADHD?

Ja, det finns ad(h)d-mediciner som hjälper till att öka och få fram nervsignalerna. Medicinerna har mest effekt på frontalloben. Då ökar förmågan att koncentrera sig. Men bara de som fått diagnosen add eller adhd har rätt att få sådan ad(h)d-medicin för koncentrationen.

Exempel på mediciner mot ADHD och ADD:

 • Ritalin
 • Medikinet
 • Equasym depot
 • Concerta
 • Elvanse
 • Intuniv
 • Attentin
 • Strattera / Atomoxetin

Förutom medicin är det viktigt för den som har add och adhd att maxa förutsättningarna för att klara av en dag. Den som har add eller adhd måste alltså få hjälp att äta och dricka bra varje dag (kanske behovskost i skolan) och hjälpas få regelbundna vanor, träna och sova ordentligt på natten.

Dessutom behövs alltid anpassningar i skolan: Kortare, uppdelade instruktioner, avskärmning, ljudkåpor, ståbord, sittkudde, extrahjälp med planering av skolarbete, m.m. Men detta måste individanpassas till varje barn.

Hur utreder man ADD hos barn?

Om familjen (barnet och föräldrar) och skolan (lärare och skolhälsovård) börjat misstänka att ett barn har add så brukar de träffas för ett möte med skolläkaren. Ibland kan ni i familjen och skolan då tillsammans komma fram till att det vore bra att utreda om ditt barn har add. Skolhälsovården skickar då en remiss för NP-utredning till en barnläkarmottagning.

Remissen till Idun Bumm Kungsholmen skickas till S:t Göransgatan 126; 11245 Stockholm.

Här kan du läsa mer om våra NP-utredningar: https://idunbarnklinik.se/verksamhet/

När utredningen är klar får familjen en muntlig återgivning av hela utredningen och dessutom ett skriftligt utlåtande som beskriver exakt vad utredningsteamet kommit fram till för ditt barn. Man tar reda på ditt barns styrkor och ger rekommendationer för hur skolan och ni föräldrar bäst ska göra anpassningar för ditt barn.

Vi rekommenderar även att ni tittar på information på hemsidan till Riksförbundet Attention för information om add, som hittas här https://attention.se/

Vad beror ADD och ADHD på?

När man har add och adhd så beror det ofta på att de hjälpämnen i hjärnan som ska föra fram signaler (dopamin, adrenalin och noradrenalin) inte riktigt fungerar som ska. Det gör att nervsignalerna går långsammare fram och arbetsminnet blir sämre. Framför allt fungerar det sämre i hjärnans pannlob (frontalloben) och i den kärna i hjärnan som styr motivation. I pannloben finns hjärnans förmåga att sortera och strukturera och planera. När pannloben eller frontalloben fungerar lite sämre så upplevs man som omognare. Det är också pannloben som tar längst tid att växa klart hos oss människor. Den är faktiskt inte ”klar” förrän vi är ungefär 25 år gamla.

Är ADHD och ADD ärftligt?

Ja, till viss del. Om du eller en nära släkting har add eller adhd så är det vanligare att fler släktingar har antingen add eller adhd.

Finns det fördelar med att ha ADD och ADHD?

Add och adhd är beteendevariationer. Är beteendet hos barnet så pass uttalat att det blir ett socialt funktionshinder i flera miljöer räknas det som en neuropsykiatrisk funktionsvariation. För den som själv har add eller adhd finns det alltså mer nackdelar än fördelar.

Däremot kan det finnas fördelar för samhället i stort att vissa i ”flocken” har add eller adhd. Den som har add kan vara den som gör att det inte tas för snabba ogenomtänkta beslut genom att bromsa lite.  Den som har adhd kan vara den som gör att man vågar vara spontan och tänka utanför boxen.

ADD & ADHD Hos barn

Sedan oktober 2022 erbjuder Idun Barnklinik, som komplement till våra remitterade NP-utredningar, även privatfinansierade utredningar för Adhd, ADD och Autism.

Dela Artikeln

Fler artiklar du kanske gillar

Oralmotorisk utveckling Idun Bumm Kungsholmen
Övrigt

ORALMOTORISK UTVECKLING

Detta är ett gästinlägg från Miriam Hartstein, Specialistlogoped hos ABC Logopedtjänst. Munnen är viktig från allra första början hos människan och har stor betydelse för

Läs Mer »
falsk krupp idun bumm
Doktorn svarar

FALSK KRUPP

Falsk krupp orsakas av en svullnad i de övre luftvägarna, som i sin tur orsakas av en virusinfektion. Ofta kan krupp komma som första symptom

Läs Mer »